fbpx

PQAge Evolution

PQAge Evolution

PQAge Evo­lu­tion to innowa­cyjny medy­czny peel­ing o dzi­ała­niu sil­nie uję­dr­ni­a­ją­cym, liftin­gu­ją­cym oraz biore­wital­izu­ją­cym: wygładza skórę, wyrównu­je jej koloryt, zmniejsza widoczność porów, leczy trądzik, pobudza do dal­szej regen­er­acji, a przy tym nie powodu­je złuszcza­nia naskór­ka. Zabieg gwaran­tu­je naty­ch­mi­as­towy efekt sil­nego napię­cia i uję­drnienia skóry i mimo wysok­iego stęże­nia zawartego w nim kwa­su TCA — może być wykony­wany przez cały rok, również jako zabieg lun­chowy lub banki­etowy. Peel­ing ten jest bard­zo skuteczny, gład­sza i młod­sza skóra widocz­na jest naty­ch­mi­ast po zabiegu, a rezul­tat utrzy­mu­je się przez bard­zo dłu­gi czas.

Polecamy także