fbpx

Mikrodermabrazja diamentowa

Mikrodermabrazja diamentowa

Mikro­der­mabraz­ja dia­men­towa jest rodza­jem peelin­gu mechan­icznego. Przy uży­ciu głow­icy z mikrokrysz­tałka­mi dia­men­tu martwy naskórek złuszczany jest warst­wa po warst­wie do oczeki­wanego poziomu. Odpowied­nio przeprowad­zony zabieg daje efekt wygładzenia nierównoś­ci skóry, spłyce­nia blizn, roz­jaśnienia lub lik­widacji prze­bar­wień, spłyce­nia zmarszczek oraz wye­lim­i­nowa­nia zmi­an trądzikowych, łojo­toku i zaskórników. Skóra sta­je się gład­sza, bardziej napię­ta, elasty­cz­na, następu­je wyraź­na poprawa i wyrów­nanie jej kolorytu.

Polecamy także