fbpx

Mezoterapia igłowa

Mezoterapia igłowa

Mezoter­apia igłowa to zabieg kos­me­ty­czny, który pole­ga na wykony­wa­niu drob­nych iniekcji za pośred­nictwem których wprowadza się pod skórę akty­wne preparaty lecznicze takie jak: kwas hialuronowy, krzemion­ka organ­icz­na, wit­a­miny, aminok­wasy, kofeina i sole min­er­alne.  Efek­tem mezoter­apii jest poprawa mikrokrąże­nia w tkance pod­skórnej, popraw­ie­nie metab­o­liz­mu komórek tłuszc­zowych, rewital­iza­c­ja, przyspiesze­nie krąże­nia czy spala­nia energii.

Polecamy także