fbpx

Lifting, koloryzacja, laminacja, botox rzęs

Lifting, koloryzacja, laminacja, botox rzęs

Zabieg liftin­gu rzęs spraw­ia, że będą one wyglą­dały jak poma­lowane maskarą. Spek­taku­larne efek­ty osiągamy bezpośred­nio po zabiegu. Efekt jest naturalny. 

Lift­ing to trwałe pod­kręce­nie rzęs. Koloryza­c­ja to ich przy­ciem­nie­nie przy uży­ciu far­b­ki. Botox pole­ga na nałoże­niu preparatu odży­wia­jącego i wzmac­ni­a­jącego rzęsy, który odbu­dowu­je zniszc­zone włók­na włosów. Ostat­ni etap zabiegu to lam­i­nac­ja – nałoże­nie ole­jku ker­atynowego w celu ochrony przy­ciem­nionych i pod­krę­conych rzęs.

Polecamy także