fbpx

Fale radiowe

Fale radiowe

Zabieg radiofrek­wencji (fale radiowe) pole­ga na prze­grze­wa­niu włókien kolagenowych do tem­per­atu­ry 45 — 55°C. Pod wpły­wem ogrza­nia ule­ga­ją one skur­cze­niu, a potem napię­ciu. Prze­grzanie przy­czy­nia się do sty­mu­lacji fibrob­lastów, a tym samym odbu­dowy oraz wyt­warza­niu nowych włókien kolagenowych.

Polecamy także