fbpx

Depilacja woskiem

Depilacja woskiem

Depilac­ja jest zabiegiem, który pole­ga na usunię­ciu zbęd­nego owłosienia za pomocą roz­grzanego wosku. Może być wykony­wany na każdej częś­ci ciała. Pozwala na pozby­cie się włosków wraz z cebulka­mi, dzię­ki czemu kole­jne włos­ki odras­ta­ją słab­sze, cieńsze i jaśniejsze, a przez to mniej widoczne.

Polecamy także