Szkolenie dla linergistów

PERMANENT MAKEUP ARTIST scroll Cześć! Nazy­wam się Kasia Kołbon i witam Cie w moim świecie! Jestem kos­me­tolo­giem i lin­er­gistką. Od 8 lat prowadzę salon BLISS STUDIO w Nowym Sączu. Mak­i­jaż per­ma­nent­ny jest dla mnie najwięk­szą zawodową pasją! Uwiel­bi­am uśmiech moich pań, kiedy po zakońc­zonym zabiegu spoglą­da­ją w lus­tro. Charak­teryzu­je mnie wysok­ie poczu­cie este­ty­ki, które wykorzystuję […]